Disclaimer

Goed om te weten

Disclaimer

  • Door https://slotenserviceuden.nl te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze algemene gebruiksvoorwaarden en alle die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht uitdrukkelijk door u te zijn aanvaard.
  • Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken.
  • De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden.
  • SlotenService Uden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel of welke vorm van schade dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze website of de pagina’s die via ons worden bezocht.
  • SlotenService Uden biedt links aan naar andere websites en pagina’s. SlotenService Uden is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de url’s, sites, en pagina’s die toegankelijk zijn door het volgen van de aangeboden links.
  • Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van SlotenService Uden waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan SlotenService Uden, en worden voorbehouden indien niet anders is overeengekomen.
  • Alle rechten zijn voorbehouden aan SlotenService Uden, tenzij anders vermeld. Logo’s van bedrijven vallen onder copyright van het bedrijf.